Map details

MapnaamPlasmaX - BFG Version - Backward
Bestandsnaam bfgx-bw.bsp
Auteur Rust7
Modificatie Defrag
Wapens bfg
Items enviro haste quad
Funkties tele w t
Moeilijkheids graad
  • Q
  • Q
  • Q
Defrag stijl run
Defrag Fysica vq3, cpm
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file bfgx-pack.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 3,55 MB
Checksum MD5: b7f28fe38b6430034a7a171df28b7111
Downloads294
Map afhankelijkheden (1) Texturen: {Quake III: Arena}

Download bfgx-pack.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: