Map details

MapnaamSkyZoneCorridors
Bestandsnaam r7-oldmap11.bsp
Auteur Rust7
Modificatie Defrag
Wapens pg
Items ra mega
Funkties tele t
Moeilijkheids graad
  • Q
  • Q
  • Q
Defrag stijl run
Defrag Fysica vq3, cpm
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file r7-oldmap11.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 3,07 MB
Checksum MD5: 4fc9b6beb3b6fe05c4e4e045504147d5
Downloads205
Map afhankelijkheden (1) Texturen: {Quake III: Arena}

Download r7-oldmap11.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: