Map details

MapnaamPPPPPP
Bestandsnaam wub-panic.bsp
Auteur wubwub
Modificatie Defrag
Wapens rl pg
Items enviro mega
Funkties tele t
Defrag stijl run
Defrag Fysica vq3, cpm
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file wub-panic.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 1,97 MB
Checksum MD5: 1ea4fe241a513c3d8936b1deffbad7b9
Downloads669

Download wub-panic.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: