Map details

MapnaamOtherworld
Bestandsnaam pukka3tourney4.bsp [ readme ]
Auteur thefury
Modificatie Challenge Pro Mode Arena
Speltype trn Tournament
Wapens sg gl rl lg rg pg
Items ra ya sa health mega smallh ga
Funkties tele push w sound
Bots Anarki
Release Datum
Pk3 file pukka3tourney4.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 6,75 MB
Checksum MD5: a4ab4fc2ff526ecabbcf7dfd7773d567
Downloads618
Map afhankelijkheden (3) Texturen: {Team Arena} sainttourney2 shad3dm1

Download pukka3tourney4.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: