Map details

MapnaamRun de_dust2 back
Bestandsnaam oxodf1inv.bsp
Auteur OXOTHuK
Beoordeling
  • *
  • *
  • *
  • *
  • _
  • 4,00
    20
Modificatie Defrag
Funkties Deur mist t
Defrag stijl run
Defrag Fysica vq3, cpm
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag racing: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file map_oxodf1inv.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 1,68 MB
Checksum MD5: 7708c77fb4c1217f38cf2ff930d8788a
Downloads672
Map afhankelijkheden (2) Texturen: {Quake III: Arena} df_dust2

Download map_oxodf1inv.pk3!

Andere maps van dezelfde maker: