Map details

MapnaamKill all these penguinz !
Bestandsnaam Acc_penguinz.bsp
Auteur NoSKey
Modificatie Defrag
Wapens rg
Funkties Knop tele push moving w sound t
Defrag stijl accuracy
Defrag Fysica vq3
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file acc_penguinz.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 1,32 MB
Checksum MD5: b65201a5bfb1318d92864cb002e081da
Downloads1.296
Map afhankelijkheden (1) Texturen: {Quake III: Arena}

Download acc_penguinz.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: