Map details

MapnaamDo You Recognise It?
Bestandsnaam r7-infernoka.bsp
Auteur Rust7
Modificatie Defrag
Items enviro
Funkties w t
Moeilijkheids graad
  • Q
  • Q
Defrag stijl run
Defrag Fysica vq3, cpm
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file r7-infernoka.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 5,93 MB
Checksum MD5: d0c3d0ea5c03e893eb4fa6342fbfe646
Downloads477

Download r7-infernoka.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: