Map details

MapnaamVertical Vengeance
Bestandsnaam q3tourney4.bsp
Auteur Id Software, Inc.
Speltype ffa Free For All
maximum aantal spelers 9
tdm Team Deathmatch
maximum aantal spelers 9
trn Tournament
maximum aantal spelers 9
Wapens sg rl rg pg
Items ra health mega smallh
Funkties Deur push slijm
Bots Anarki
Release Datum
Pk3 file pak0.pk3 (Quake III: Arena)
Bestandsgrootte 457,28 MB
Checksum MD5: 1197ca3df1e65f3c380f8abc10ca43bf

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: