Map details

MapnaamRocket+Grenade+Plasma
Bestandsnaam adm11-rgp.bsp
Auteur GT-Agressor
Modificatie Defrag
Wapens gl rl pg
Items ra mega smallh
Funkties tele mist slijm t
Defrag stijl run
Defrag Fysica vq3
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag racing: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file adm11-rgp.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 2,08 MB
Checksum MD5: d4393b2dee0a9b4e2844dd2c65fd5285
Downloads1.016
Map afhankelijkheden (1) Texturen: {Quake III: Arena}

Download adm11-rgp.pk3!

Andere maps van dezelfde maker: