Map details

MapnaamEscape from underground...
Bestandsnaam level-168.bsp
Auteur NoSKey
Modificatie Defrag
Wapens pg
Items haste regen
Funkties Deur tele push moving sr w mist t
Defrag stijl level
Defrag Fysica vq3
Defrag online records q3df.org: vq3, cpm
Defrag demos defrag.ru: vq3, cpm
Release Datum
Pk3 file level-168.pk3 [ Raport ]
Bestandsgrootte 1,60 MB
Checksum MD5: 0376caae977f7ed60e4520380dcd0cb4
Downloads1.081

Download level-168.pk3!

Geef een beoordeling

Beoordeling * ** *** **** ***** Geen beoordeling

Er moeten tenminste 10 stemmen zijn voor een geldige waardering.

Andere maps van dezelfde maker: